Založ si blog

Ako a čím radón merať

Ta pani, čo mi narušil siestu asi posledného tropického dňa v tomto roku sa už neozvala. Vystrašila ju aktuálna hodnota na displeji meradla. Trocha vyvetrali, hodnota OAR klesal na 80 Bq/m3 ako mávli predtým a spokojne žijú v predstave, že je všetko vporiadku. A ono vlastne je lebo o optimalizácii rizika nikdy nepočuli a meraná hodnota pod referenčnou úrovňou evidentne je.

Musíme si pripomenúť ako to s radónom a všeobecne s expozíciou ionizujúcemu žiareniu je. Žiadna dávka nie je bezpečná, ani z prírodných zdrojov, ani z lekárskych ožiarení. Platí princíp bezprahového účinku.

Pri lekárskych ožiareniách má lekár zodpovednosť za rozhodnutie, či je pre pacienta výhodnejšie podstúpiť riziko z ožiarenia alebo či je dostatočne vypovedajúca iná metóda vyšetrenia, bez použitia žiarenia.

Pri ožiarení z radónu a ostatných prírodných rádionuklidov v budovách je zodpovednosť za ožiarenie užívateľov budov zvyčajne vložená na plecia ich vlastníkov. Ti sú zodpovední za zabezpečenie vhodného merania a vo väčšine prípadov i za optimalizáciu rizika.

Pred výstavbou nového domu, je vždy rozumné vyžiadať si stanovenie radónového indexu pozemku a podľa jeho výsledku vybaviť základy preventívnymi opatreniami proti prenikaní radónu z podložia do interiéru.

Výber vhodného merania pri užívaní budov

Na Slovenskom trhu sú dostupné detektory stop alfa častíc Realtrack2 (Radonova.de) a RAMARN (zrrr.akademicka@gmail.com). Merači radónu uvedení na stránke Združenia pre reguláciu rizika z radónu vám najčastejšie ponúknu meranie Elektretmi alebo ionizačnými komorami typu RADIM či Alphaguard. Konečne tu je Amazon.de ktorý núka systémy Airthings Wave, Wave Plus a Wave Home. Nie je to všetko čo je inde vo svete k dostaní ale aj tak toho je dosť. A teraz čo kedy a ako použiť?

Pri posudzovaní rizika z expozície radónu v budovách sa používa priemerná hodnota Objemovej aktivity radónu (OAR) v kontrolovanom interiéri. Priemernú hodnotu za dobu dlhšiu ako 3 mesiace efektívne poskytujú detektory stop alfa častíc. Cena za vyhodnotenie detektora je rovnaká pri monitorovaní objektu 2 alebo 12 mesiacov. Meranie dlhšie ak 3 mesiace je postačujúce na rozhodnutie o potrebe alebo nepotrebnosti optimalizácie rizika.

Meranie Elektretmi poskytuje krátkodobú priemernú hodnotu OAR najčastejšie do 5 dní. Používa sa na overenie účinnosti vykonaných ochranných opatrení. Na rozhodnutie, či sú opatrenia potrebné alebo nie je potrebné krátkodobé meranie 3× opakovať v intervale 2 mesiace. Na rozhodnutie sa použije aritmetický priemer výsledkov meraní. Meranie Elektretmi by vždy mal vykonávať skúsený odborník lebo je potrebné brať do úvahy vlhkosť vzduchu. Vnáša do merania významnú pozitívnu chybu.

Použitie ionizačných komôr je amatérskemu meraniu radónu v obydliach bližšie, lebo vo väčšine prípadov sú vybavené automatickou kompenzáciou vlhkosti vzduchu v monitorovanom objekte. Nevýhodou sú vysoké obstarávacie náklady a od nich sa odvíjajú ceny prenájmu týchto prístrojov.

Systémy Airthings Wave sú skomponované z ionizačnej komory so stanicou kontroly kvality ovzdušia. Merajú aktuálnu hodnotu OAR, vlhkosť vzduchu, obsah CO2, a celkový obsah organického uhlíka. Sú určené na riadenie kvality ovzdušia v energeticky úsporných a pasívnych domoch, vybavených centrálnou vzduchotechnikou s rekuperáciou tepla. Airthings Wave (200 €) je určený na manuálnu kontrolu ventilácie jednej miestnosti. Na riadiacej jednotke sa nastavia kritické hodnoty polutantov a pri ich prekročení sa na telese detektoru rozsvieti červený signál, pokyn pre obsluhu, že je potrebné vyvetrať. Airthings Wave Plus (270 €) sa od predchádzajúceho líši tým, že riadiacu jednotku kontroly ovzdušia je možné prepojiť s riadiacou jednotkou domácej vzduchotechniky a systém vetrá automaticky. Systém Airthings Wave Home je určený na pripojenie k riadiacej jednotke vzduchotechniky a môžu k nemu byť pripojené až tri ionizačné komory. Cena zariadenia je tesne pod hladinou 300 €.

Zhrnutie:

  1. Meranie radónu stopovým detektorom alfa častíc v trvaní najmenej ½ roka je vhodné na posúdenie situácie v obydliach a ostatných užívaných budovách a na rozhodnutie či je potrebné koncentráciu radónu optimalizovať alebo nie.
  2. Elektrety a ionizačné komory sú vhodné na posúdenie účinnosti vykonaných ochranných opatrení a s obmedzeniami tiež na rozhodnutie o potrebe vykonať nápravné opatrenia.
  3. Systémy Airthings Wave boli vyvinuté a skonštruované na riadenie ventilácie energeticky úsporných a pasívnych domov.

Radón v tieni energetickej krízy

14.09.2022

Uplynulé roky neboli pre ochranu pred radónom v obydliach priaznivé. Začali sme s projektom „Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach”. Ubehol prvý, rozpačitý rok a Covid 19 vystrašených ľudí zatvoril doma. Myslieť na riziko z radónu, keď sa na nás valia z televízie i z rozhlasu správy o apokalypse, preplnených nemocniciach a tisíckach mŕtvych sa [...]

Pri radónu nie je optimizmus namieste

06.02.2022

Malá obec v predhorí Karpát, Základná škola s materskou školou, to je bežný obraz každej spádovej obce. Budova školy z 60´rokov minulého storočia s integrovanou škôlkou. Pánu starostovi sme núkali meranie radónu v programe Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach. Pán starosta má o ionizujúcom žiarení celkom slušné vedomosti a chápe, že v [...]

Stratil som posledné ilúzie o Slovenskej radiačnej ochrane

10.01.2022

V doložke vybraných vplyvov čítam, že na predloženom návrhu Národného akčného radónového plánu sa podieľal snáď každý, kto mal, či nemal k danej problematike čo povedať. Devätnásť mien z prostredia ÚVZ, z toho 6 ľudí, ktorých som si i cez niektoré odborné rozpory vážil ako odborníkov na radón. Čo teraz? Preradiť ich z odborníkov k verejnosti a isť ďalej? [...]

Izrael Palestína Gaza Hamas Rukojemníci Prepustenie

Vojna v Gaze trvá 200 dní. Izrael zosilnil údery, nariadil nové evakuácie na severe

23.04.2024 20:55

Ostreľovanie severu palestínskeho územia bolo za posledný deň jedno z najintenzívnejších od začiatku vojny.

USA Izrael Gaza univerzity protesty

Polícia zatýkala na pro-palestínskych protestoch na univerzite v New Yorku

23.04.2024 19:49

Biely dom antisemitské vyjadrenia počas študentských protestov na viacerých univerzitách slovne odsúdil.

Thunbergová

Švédska prokuratúra obvinila Gretu Thunbergovú z občianskej neposlušnosti

23.04.2024 19:35

Súdy v minulosti už dvakrát uložili celosvetovo známej aktivistke pokutu za občiansku neposlušnosť na klimatických protestoch.

R1 BB - Slovenská Ľupča, kameň, poklepanie

Odštartovali výstavbu dôležitej cesty na R1. Šoféri sa však na tri roky musia obrniť trpezlivosťou

23.04.2024 18:52

Preťažený úsek, na ktorom pomerne často dochádzalo aj k nehodám, sa konečne skvalitní. Nová štvorprúdová rýchlostná cesta by mala byť hotová do dva a pol roka.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 163799x
Priemerná čítanosť článkov: 2776x

Autor blogu