Založ si blog

Konšpiračný email o udalosti z počiatku éry Covidu

V piatok 18.09.2020 mi prišiel konšpiračný email. Jedná sa o preposlaný pracovný mail z pondelka 24.02. 2020; 11:43 AM, ktorým autorka zákona o radiačnej ochrane rozosiela kolegom v ÚVZ a RÚVZ na posúdenie jej návrh „Národného akčného radónového plánu”, ktorý je ustanovený ako §135 zákona 87/2018.Z.z. o radiačnej ochrane. Koncepciu návrhu Národného akčného plánu Združenie pre reguláciu rizika z radónu otvorene kritizovalo, a tým si vyslúžilo vyradenie z okruhu členov koordinačného výboru. Ostali tam len ti, ktorý k problematike radónu v budovách majú len málo čo odborne povedať, lebo ochrana pred radónom je pre nich vec úplne nová. Kritizovali sme to, že namiesto konkrétnych úloh s jasným a jednoznačným pridelením kompetencií a zodpovedností, cieľov a termínov postupu ich dosahovania tam sú len opísané téze z príloh XVII a XVIII smernice 2013/59, čo v prípade Slovenska nutne povedie k nehospodárnemu nakladaní s verejnými prostriedkami, a zbytočnej strate času, ktorých ako každý vie, je vždy málo.

Neviem, či na ospravedlnenie nedostatkov návrhu stačí neskúsenosť a nekompetentnosť autorky zákona o radiačnej ochrane, alebo sa má skúmať kým a prečo bola do tejto úlohy nominovaná, keď všetci vedeli, že v tejto oblasti skúsenosti ani potrebné vedomosti nemá, navyše vo chvíli, keď už viac ako polovina času vymedzeného na transpozíciu smernice ubehla.

Kritizovali sme vecnú stránku návrhu Akčného plánu. Doložku vybraných vplyvov sme vtedy neskúmali. Tam ma naviedol až ten email, keď sa k tej Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu v emailu autor vyjadroval a upozornil na evidentné nezrovnalosti.

Výdavky na obdobie 2020 – 2024 z rozpočtu MZ SR na Akčný radónový plán 6 993 000 EUR. Dobrá, spúšťame nový dlhodobý program na desiatky rokov a to nemôže byť celkom zadarmo, 7 miliónov nie je tak veľa hovorím si do okamihu, kedy sa dostávam k analytickej tabuľke na strane 7 Doložky vybraných vplyvov. Tam optimizmus  rýchlo mizne a pocity neviem adekvátne pomenovať. Siaham po fľaštičke Izoketu lebo srdiečko mi začína poskakovať a od radosti to nie je. Kapitálové výdavky:

Položka 1.: stopové detektory radónu  32 000 ks  á 200 €      6 400 000 €

položka 2.: Polovodičové detektory          300 ks  á 360 €          108 000 €

položka 3.: merač prietoku vzduchu         300 ks  á 250 €            75 000 €

položka 4.: NRC laboratórium                  1 ks                             160 000 €

položka 5.: informovanie verejnosti                                             250 000 €

Stopové detektory radónu sú spotrebný materiál, platí sa za službu. ZRRR takú službu nakupuje za 11 – 12 €/kus podľa aktuálneho kurzu Kč. 200 €/ks je cena povedzme trochu nadsadená. Čo sa týka tých polovodičových detektorov, pracujú na princípe difúznej ionizačnej komory s polovodičovou kompenzáciou rádioaktívneho gama, beta pozadia. Na trhu sa ich cena pohybuje od 170 do 280 € za kus. Na čo sú komu potrebné merače prietoku vzduchu neviem. Načo 300 ks komorových meradiel vedľa stopovej dozimetrie? Jeden merač je viazaný na 1 miestnosť ½ až 1 rok. Myslím si , že tak neefektívne meranie si štátna služba nemá dovoľovať, i keď to vedecký pracovník z vysokej školy odporučí. Výsledok je ten istý ako keď tam dám stopový detektor za 12 € na tu istú dobu. Na vedecké analýzy priebehu expozície ÚVZ nemá odborné kapacity a pre účely radiačnej ochrany to nie je potrebné.

NRC laboratórium, 4. položka, ako zložka MZ SR sa za 160 tisíc eur obstarať nedá, to je málo a navyše, skúsenosť hovorí jasne NIE! Už sme to tu jednou mali. Stredisko metrologických služieb pre radónové veličiny bolo vybudované na ÚPKM. Obstarávacie náklady znášala Agentúra pre životné prostredie. SMS prežilo prvých päť rokov, kým platila primárna autorizácia, zaplatená Agentúrou. Na obnovenie autorizácie a akreditáciu pracoviska už ÚPKM nemalo prostriedky. Napriek tomu, ako malý podvodníčok, ďalej vydávalo neplatné osvedčenia o kalibrácii a úradnom overení meradiel i atesty difúznych vlastností hydroizolačných materiálov. Samozrejme všetok za úplatu, všetko bez metrologickej hodnoty, všetko podvod.

Aby sa také veci už nediali Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo zriadil štátnu neziskovú organizáciu, Slovenskú legálnu metrológiu, s riaditeľstvom v Banskej Bystrici, ktorá je zo zákona povinná potrebné radónové metrologické služby zabezpečiť, vrátane laboratória stopových detektorov. SLM je financovaná priamo zo štátneho rozpočtu a nemôže sa stať, že nebude mať prostriedky na autorizáciu prevádzkovaných etalónov, kalibračných zariadení a výrobu referenčných materiálov. My v ZRRR sa môžeme domýšľať pre koho mala byť trafika NRC radónových veličín vybudovaná. Ďakujeme, máme svoje skúsenosti, chceme SLM.

Konečne tu je piata položka, Informovanie odbornej a laickej verejnosti. To tiež veľmi na kapitálovú položku nevyzerá. Letáky, prednášky, vystúpenia radónových manekýnov vo verejnoprávnej televízii a v rozhlase určite nie sú zadarmo, ale nie sú to kapitálové výdavky. Na miesto toho je potrebné vybaviť Úrady miestnej samosprávy konkrétnymi informáciami z archívov Geologického ústavu D. Štúra o rádioaktivite hornín SR, ktoré sa viažu k ich katastru, aby boli k dispozícii stavebníkom a miestnemu obyvateľstvu.

Základným systémovým nedostatkom Slovenskej radiačnej ochrany je odborne špatný zákon 87/2018 Z.z. a nedodržanie článku 76 Smernice 2013/59, kompetentný orgán. Podľa neho MZ SR ani žiadna jeho zložka nesmie byt kompetentným orgánom radiačnej ochrany, lebo je najväčším prevádzkovateľom zdrojov žiarenia v SR, regulovaných Smernicou a zákonom 87/2018 Z.z.

Na záver svojho emailu informátor trochu jedovato upozorňuje, že autorka návrhu už postúpila vyššie z ÚVZ SR a teraz pracuje priam na MZ SR. Zjavne nevie za akých okolností k zmene pracoviska došlo. Možno by to niekto mohol považovať za klientelizmus. Možno i trochu je, ale vyhľadajte si na Blogu Pravda Signum laudis, je o tom.

Doložka vplyvu s jej ekonomickou rozvahou na roky 2020 – 2024 je autentický obraz ekonomického zmýšľania úradníkov ÚVZ, keď sú presvedčení, že problematike radiačnej ochrany nikto iný okrem nich nerozumie a keď vedia, že môžu napísať čokoľvek, že nikto nebude nič namietať, aby nevyzeral ako hlupák, ktorý ničomu nerozumie.

Čo bolo s týmto materiálom po 03.03.2020; 14:00 hod, dokedy mali kolegovia odpovedať neviem, nepátral som, lebo už skôr bolo povedané, že riešenie sa odkladá za 31.12. 2023. Ale nikto nevie, ÚVZ je nevyspytateľná organizácia a čas Covidu mohol niekto využiť.

Radón v tieni energetickej krízy

14.09.2022

Uplynulé roky neboli pre ochranu pred radónom v obydliach priaznivé. Začali sme s projektom „Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach”. Ubehol prvý, rozpačitý rok a Covid 19 vystrašených ľudí zatvoril doma. Myslieť na riziko z radónu, keď sa na nás valia z televízie i z rozhlasu správy o apokalypse, preplnených nemocniciach a tisíckach mŕtvych sa [...]

Pri radónu nie je optimizmus namieste

06.02.2022

Malá obec v predhorí Karpát, Základná škola s materskou školou, to je bežný obraz každej spádovej obce. Budova školy z 60´rokov minulého storočia s integrovanou škôlkou. Pánu starostovi sme núkali meranie radónu v programe Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach. Pán starosta má o ionizujúcom žiarení celkom slušné vedomosti a chápe, že v [...]

Stratil som posledné ilúzie o Slovenskej radiačnej ochrane

10.01.2022

V doložke vybraných vplyvov čítam, že na predloženom návrhu Národného akčného radónového plánu sa podieľal snáď každý, kto mal, či nemal k danej problematike čo povedať. Devätnásť mien z prostredia ÚVZ, z toho 6 ľudí, ktorých som si i cez niektoré odborné rozpory vážil ako odborníkov na radón. Čo teraz? Preradiť ich z odborníkov k verejnosti a isť ďalej? [...]

Rosalynn Carterová / Jimmy Carter /

Niekdajšia prvá dáma USA Rosalynn Carterová trpí demenciou

30.05.2023 23:32

Rosalynn Carterová je manželkou niekdajšieho prezidenta USA, 98-ročného Jimmyho Cartera, najdlhšie žijúceho prezidenta v dejinách USA.

Bombardér / B-1B Lancer /

Nad Sarajevom preleteli americké bombardéry, aby podporili celistvosť Bosny

30.05.2023 20:53

Podľa USA tak demonštrovali podporu územnej celistvosti Bosny, ktorú ohrozujú separatistické snahy proruského vodcu bosnianskych Srbov Milorada Dodika.

lietadlo, havária

V Rostove sa zrútila tribúna štadióna, hlásia jedno úmrtie a 26 ranených

30.05.2023 20:28, aktualizované: 21:01

Tribúna sa zrútila počas detského futbalového zápasu.

Balón

V obci Veľká Čierna núdzovo pristál balón, poškodil elektrické vedenie

30.05.2023 20:00

V čase letu sa na palube nachádzalo desať pasažierov a jeden pilot.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 153885x
Priemerná čítanosť článkov: 2608x

Autor blogu