Založ si blog

Konšpiračný email o udalosti z počiatku éry Covidu

V piatok 18.09.2020 mi prišiel konšpiračný email. Jedná sa o preposlaný pracovný mail z pondelka 24.02. 2020; 11:43 AM, ktorým autorka zákona o radiačnej ochrane rozosiela kolegom v ÚVZ a RÚVZ na posúdenie jej návrh „Národného akčného radónového plánu”, ktorý je ustanovený ako §135 zákona 87/2018.Z.z. o radiačnej ochrane. Koncepciu návrhu Národného akčného plánu Združenie pre reguláciu rizika z radónu otvorene kritizovalo, a tým si vyslúžilo vyradenie z okruhu členov koordinačného výboru. Ostali tam len ti, ktorý k problematike radónu v budovách majú len málo čo odborne povedať, lebo ochrana pred radónom je pre nich vec úplne nová. Kritizovali sme to, že namiesto konkrétnych úloh s jasným a jednoznačným pridelením kompetencií a zodpovedností, cieľov a termínov postupu ich dosahovania tam sú len opísané téze z príloh XVII a XVIII smernice 2013/59, čo v prípade Slovenska nutne povedie k nehospodárnemu nakladaní s verejnými prostriedkami, a zbytočnej strate času, ktorých ako každý vie, je vždy málo.

Neviem, či na ospravedlnenie nedostatkov návrhu stačí neskúsenosť a nekompetentnosť autorky zákona o radiačnej ochrane, alebo sa má skúmať kým a prečo bola do tejto úlohy nominovaná, keď všetci vedeli, že v tejto oblasti skúsenosti ani potrebné vedomosti nemá, navyše vo chvíli, keď už viac ako polovina času vymedzeného na transpozíciu smernice ubehla.

Kritizovali sme vecnú stránku návrhu Akčného plánu. Doložku vybraných vplyvov sme vtedy neskúmali. Tam ma naviedol až ten email, keď sa k tej Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu v emailu autor vyjadroval a upozornil na evidentné nezrovnalosti.

Výdavky na obdobie 2020 – 2024 z rozpočtu MZ SR na Akčný radónový plán 6 993 000 EUR. Dobrá, spúšťame nový dlhodobý program na desiatky rokov a to nemôže byť celkom zadarmo, 7 miliónov nie je tak veľa hovorím si do okamihu, kedy sa dostávam k analytickej tabuľke na strane 7 Doložky vybraných vplyvov. Tam optimizmus  rýchlo mizne a pocity neviem adekvátne pomenovať. Siaham po fľaštičke Izoketu lebo srdiečko mi začína poskakovať a od radosti to nie je. Kapitálové výdavky:

Položka 1.: stopové detektory radónu  32 000 ks  á 200 €      6 400 000 €

položka 2.: Polovodičové detektory          300 ks  á 360 €          108 000 €

položka 3.: merač prietoku vzduchu         300 ks  á 250 €            75 000 €

položka 4.: NRC laboratórium                  1 ks                             160 000 €

položka 5.: informovanie verejnosti                                             250 000 €

Stopové detektory radónu sú spotrebný materiál, platí sa za službu. ZRRR takú službu nakupuje za 11 – 12 €/kus podľa aktuálneho kurzu Kč. 200 €/ks je cena povedzme trochu nadsadená. Čo sa týka tých polovodičových detektorov, pracujú na princípe difúznej ionizačnej komory s polovodičovou kompenzáciou rádioaktívneho gama, beta pozadia. Na trhu sa ich cena pohybuje od 170 do 280 € za kus. Na čo sú komu potrebné merače prietoku vzduchu neviem. Načo 300 ks komorových meradiel vedľa stopovej dozimetrie? Jeden merač je viazaný na 1 miestnosť ½ až 1 rok. Myslím si , že tak neefektívne meranie si štátna služba nemá dovoľovať, i keď to vedecký pracovník z vysokej školy odporučí. Výsledok je ten istý ako keď tam dám stopový detektor za 12 € na tu istú dobu. Na vedecké analýzy priebehu expozície ÚVZ nemá odborné kapacity a pre účely radiačnej ochrany to nie je potrebné.

NRC laboratórium, 4. položka, ako zložka MZ SR sa za 160 tisíc eur obstarať nedá, to je málo a navyše, skúsenosť hovorí jasne NIE! Už sme to tu jednou mali. Stredisko metrologických služieb pre radónové veličiny bolo vybudované na ÚPKM. Obstarávacie náklady znášala Agentúra pre životné prostredie. SMS prežilo prvých päť rokov, kým platila primárna autorizácia, zaplatená Agentúrou. Na obnovenie autorizácie a akreditáciu pracoviska už ÚPKM nemalo prostriedky. Napriek tomu, ako malý podvodníčok, ďalej vydávalo neplatné osvedčenia o kalibrácii a úradnom overení meradiel i atesty difúznych vlastností hydroizolačných materiálov. Samozrejme všetok za úplatu, všetko bez metrologickej hodnoty, všetko podvod.

Aby sa také veci už nediali Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo zriadil štátnu neziskovú organizáciu, Slovenskú legálnu metrológiu, s riaditeľstvom v Banskej Bystrici, ktorá je zo zákona povinná potrebné radónové metrologické služby zabezpečiť, vrátane laboratória stopových detektorov. SLM je financovaná priamo zo štátneho rozpočtu a nemôže sa stať, že nebude mať prostriedky na autorizáciu prevádzkovaných etalónov, kalibračných zariadení a výrobu referenčných materiálov. My v ZRRR sa môžeme domýšľať pre koho mala byť trafika NRC radónových veličín vybudovaná. Ďakujeme, máme svoje skúsenosti, chceme SLM.

Konečne tu je piata položka, Informovanie odbornej a laickej verejnosti. To tiež veľmi na kapitálovú položku nevyzerá. Letáky, prednášky, vystúpenia radónových manekýnov vo verejnoprávnej televízii a v rozhlase určite nie sú zadarmo, ale nie sú to kapitálové výdavky. Na miesto toho je potrebné vybaviť Úrady miestnej samosprávy konkrétnymi informáciami z archívov Geologického ústavu D. Štúra o rádioaktivite hornín SR, ktoré sa viažu k ich katastru, aby boli k dispozícii stavebníkom a miestnemu obyvateľstvu.

Základným systémovým nedostatkom Slovenskej radiačnej ochrany je odborne špatný zákon 87/2018 Z.z. a nedodržanie článku 76 Smernice 2013/59, kompetentný orgán. Podľa neho MZ SR ani žiadna jeho zložka nesmie byt kompetentným orgánom radiačnej ochrany, lebo je najväčším prevádzkovateľom zdrojov žiarenia v SR, regulovaných Smernicou a zákonom 87/2018 Z.z.

Na záver svojho emailu informátor trochu jedovato upozorňuje, že autorka návrhu už postúpila vyššie z ÚVZ SR a teraz pracuje priam na MZ SR. Zjavne nevie za akých okolností k zmene pracoviska došlo. Možno by to niekto mohol považovať za klientelizmus. Možno i trochu je, ale vyhľadajte si na Blogu Pravda Signum laudis, je o tom.

Doložka vplyvu s jej ekonomickou rozvahou na roky 2020 – 2024 je autentický obraz ekonomického zmýšľania úradníkov ÚVZ, keď sú presvedčení, že problematike radiačnej ochrany nikto iný okrem nich nerozumie a keď vedia, že môžu napísať čokoľvek, že nikto nebude nič namietať, aby nevyzeral ako hlupák, ktorý ničomu nerozumie.

Čo bolo s týmto materiálom po 03.03.2020; 14:00 hod, dokedy mali kolegovia odpovedať neviem, nepátral som, lebo už skôr bolo povedané, že riešenie sa odkladá za 31.12. 2023. Ale nikto nevie, ÚVZ je nevyspytateľná organizácia a čas Covidu mohol niekto využiť.

Radón v tieni energetickej krízy

14.09.2022

Uplynulé roky neboli pre ochranu pred radónom v obydliach priaznivé. Začali sme s projektom „Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach”. Ubehol prvý, rozpačitý rok a Covid 19 vystrašených ľudí zatvoril doma. Myslieť na riziko z radónu, keď sa na nás valia z televízie i z rozhlasu správy o apokalypse, preplnených nemocniciach a tisíckach mŕtvych sa [...]

Pri radónu nie je optimizmus namieste

06.02.2022

Malá obec v predhorí Karpát, Základná škola s materskou školou, to je bežný obraz každej spádovej obce. Budova školy z 60´rokov minulého storočia s integrovanou škôlkou. Pánu starostovi sme núkali meranie radónu v programe Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach. Pán starosta má o ionizujúcom žiarení celkom slušné vedomosti a chápe, že v [...]

Stratil som posledné ilúzie o Slovenskej radiačnej ochrane

10.01.2022

V doložke vybraných vplyvov čítam, že na predloženom návrhu Národného akčného radónového plánu sa podieľal snáď každý, kto mal, či nemal k danej problematike čo povedať. Devätnásť mien z prostredia ÚVZ, z toho 6 ľudí, ktorých som si i cez niektoré odborné rozpory vážil ako odborníkov na radón. Čo teraz? Preradiť ich z odborníkov k verejnosti a isť ďalej? [...]

SR Pohoda festival počasie búrky ukončenie predčasné TNX

Svedectvo z Pohody: Stan sa ohýbal, nastal chaos. Varovanie od organizátorov prišlo neskoro

13.07.2024 17:10

Účastníčka festivalu Júlia opísala, čo sa v piatok večer odohralo na trenčianskom letisku.

rytmus

Rytmusovi zhorelo auto na diaľnici. Nikdy som nebol tak blízko smrti, priznal

13.07.2024 16:50

Raper zverejnil na Instagrame video horiaceho vozidla. Bolo to auto jeho manželky Jasminy.

POHODA: 27. ročník multižánrového festivalu

Kaščák vysvetlil, prečo Pohodu ukončili. Ocenil prístup i silnú vlnu spolupatričnosti a solidarity

13.07.2024 16:12, aktualizované: 17:05

Na festivale Pohoda po páde stanu ošetrili 29 pacientov, ich stav si vyžadoval nemocničnú starostlivosť.

dvojitá veža, vysoké tatry, hzs

Vo Vysokých Tatrách vyhasol ďalší život. Pád zo steny Dvojitej veže neprežil poľský horolezec

13.07.2024 15:48

48-ročný muž utrpel následkom pádu z výšky zranenia nezlučiteľné so životom.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 167893x
Priemerná čítanosť článkov: 2846x

Autor blogu