Založ si blog

Prečo nedbáme na rádiologickú kultúru

V minulom roku spustila Európska rada projekt RadoNorm, na podporu ochrany ľudí pred účinkami radónu v obydliach a ostatných budovách a pred gama žiarením výrobkov z druhotných surovín  ako je popolček, odvaly, troska z metalurgických procesov a sadra z výroby superfosfátu (NORM). Do projektu je zapojených 56 subjektov z 22 krajín, vrátane Slovenska. Každú krajinu, okrem Slovenska zastupuje ústredný orgán rádiologickej ochrany, ústavy radiačnej ochrany a vysoké školy, ktoré sa rádioaktivitou alebo nakladaním s NORM zaoberajú. Slovenskú zástavu drží vztýčenú pracovník katedry Ekonomiky turistického ruchu Univerzity Mateja Bela, ktorá nemá s  NORM nič spoločné a dotyk s radónom má cez balneológiu a jej využívaní pri rozvoji turistického ruchu, lebo radón sa v minerálnych vodách vyskytuje. Udivil ma nezáujem Úradu verejného zdravotníctva, ako centrálneho orgánu radiačnej ochrany, nezáujem RÚVZ Banská Bystrica, ktorý má ochranu pred radónom a NORM ako hlavné predmety pôsobnosti. Zarážajúci je nezáujem Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, a ďalších vysokých škôl. Pri tom projekt RadoNorm je zameraný na vzdelávanie a vedecký pokrok, teda na rozvíjanie rádiologickej kultúry.

Tak som to konečne našiel

do prehliadača som zadal <Rakovina pľúc, prevencia> a našiel som odpoveď na to, prečo sa na Slovensku rádiologickej kultúre nedarí, a prečo sa nechránime proti žiarení radónu, ktorý je najsilnejší pľúcny karcinogén nefajčiarov a spôsobuje najväčšiu radiačnú environmentálnu záťaž ľudí..

Najfrekventovanejšia bola stránka https://www.roche.sk › rakovina_pluc, farmaceutickej spoločnosti ROCHE. Vyrábajú 22 preparátov na liečenie rakoviny ale len 4 sú dostupné na Slovensku. V textu informujú, že 8 z 10 prípadov rakoviny pľúc je z fajčenia, ďalej menujú účinky radiácie – ožiarenie pacientov pri rádioterapii, a potom profesijné rizika ako inhalácia prachu z azbestu.

Druhý významný zdroj informácií https://www.nierakovine.sk › rakovina-pluc, ktorú prevádzkuje Združenie NIE RAKOVINE.Sk. Ako rozhodujúcu príčinu rakoviny pľúc uvádzajú fajčenie a pasívne fajčenie, ďalej dedičnosť a ako tretí v poradí znečistené ovzdušia. Na sprievodnom obrázku je hneď vedľa CO2, VOC, NOx a azbestu, trocha väčším písmom Rn a maličký znak rádioaktivity. Sprievodný text informuje, že vyšší výskyt ochorenia je v mestách ako na vidieku. O radónu nič.

Úrad verejného zdravotníctva, https://www.uvzsr.sk/ Pod záložkou Radiačná ochrana sa dozviete, adresy 7 registrovaných meračov pôdneho radónu a gama žiarenia stavebných konštrukcií. Viac ich na Slovensku nemáme. O nebezpečných účinkoch radónu na zdravie nikde nič. Pod záložkou Vnútorné prostredie a zdravie sa dočítate o rizikách z plesní a nebezpečenstve z klimatizácie. O radónu zase nič. Pod záložkou Problematika fajčenia a alkoholu sa dozviete že: Pri pasívnom fajčení je človek vystavený škodlivej zmesi viac než 4 000 chemikálií ktoré spôsobujú podráždenie, sú toxické, alebo sa spájajú s rakovinou. Okrem toho, že fajčenie je príčinou všetkých smrteľných a nebezpečných chorôb. O alkoholu a radónu nič.

Smerodajná pre zdraviu chtivých slovákov je obľúbená osvetová stránka https://lekar.sk/clanok/rakovina-puc. Rozhovor s popredným pľúcnym onkológom doc. MUDr. Peterom Beržincom, CSc. Uvádza že najčastejšou príčinou je fajčenie cigariet, a približuje mechanizmus indukcie rakoviny pľúc čiastočkami dechtu, prilepenými na pľúcne tkanivo a podobne že pôsobí i azbest. Pripúšťa, že „Jednou, i keď nie veľmi častou príčinou je vdychovanie radónu (plyn), ktorý sa vyskytuje v pôde v blízkosti uránových ložísk.” Neprikladá tomu veľkú dôležitosť lebo: „V dnešnej dobe existuje legislatíva, ktorá pre vydanie stavebného povolenia vyžaduje kontrolu koncentrácie tohto rádioaktívneho plynu na mieste stavby, znižujúc tak pravdepodobnosť vzniku nádoru pľúc.”hovorí pan doktor Beržiniec.

Čo je na tom všetkom zlé?

Predovšetkým to, že pán doktor Beržiniec je mienkotvorná autorita, ktorej ľudia slepo veria a ani ich nenapadne preverovať si pravdivosť výrokov pána docenta. Napríklad v stavbárskych predpisoch zmienka o radónu naozaj je, ale odvoláva sa na predpis o verejnom zdraví, ktorý bol zrušený takmer pred 30 rokmi, preto je neúčinná, ako by tam nebola. I keby mal pán docent pravdu, nič to neznamená, lebo nových domov sa ročne zakladá asi 10 000 ale polovica populácie žije v 850 tisícoch rodinných domov, kde priemerná aktivita radónu v ovzduší (OAR) sa blíži 300 Bq/m3 a 20 % má OAR v rozpätí (320 ; 3600) Bq/m3. Z pohľadu celoživotnej expozície radónu to vyzerá dosť nebezpečne.

Moderné biomedicínske výskumy, a to by mal pán docent vedieť, potvrdili, že „pasívne fajčenie (z druhej ruky)” je mýtus z čias, kedy bolo potrebné vysvetliť rakovinu pľúc nefajčiarov a o rakovinotvorných účinkoch radónu sa nevedelo nič.

Fajčiarov žije v našej spoločnosti len asi 20 % a incidencia rakoviny pľúc v ich komunite má hodnotu asi 150 prípadov za rok na 100 tisíc fajčiarov. To predstavuje asi polovicu všetkých ochorení za rok. Presnejší odhad nie je možný, lebo nepoznáme skutočnú veľkosť frakcie fajčiarov v spoločnosti. Na druhú stranu vieme, že radónu v budovách, najmä v obydliach, je vystavená celá spoločnosť vrátane fajčiarov, a že Slovensko je prvé v Európe nie len v incidencii rakoviny pľúc, ale má i najvyššiu priemernú hodnotu aktivity radónu v obydliach a ostatných budovách. Radón je hlavnou príčinou ochorenia nefajčiarskych pacientov.

Sara Dárby (2009) oznámila, že aktivita radónu v bytových domoch okolo 100 Bq/m3 zvyšuje pravdepodobnosť ochorenia rakovinou pľúc o 16 %. Krewski a spol v tom istom roku oznámili nominálny koeficient rizika z expozície radónu s hodnotou 3E-10 m3/Bq.h., platný pre celú spoločnosť, i pre fajčiarov.

Vyprali sme žalúdok pánu doktorovi Beržincovi, ale veď ti ostatný, najmä ÚVZ sú ešte horší. Pasívne fajčenie a azbest, o radónu ani zmienka. Pán doktor aspoň pripustil, že radón určitý vplyv má, i keď v tom nemá úplne jasno. Nečudujme sa, jeho úlohou je sledovať literatúru, v ktorej sa píše o tom, ako tie rakovinové bunky prišliapnuť keď už organizmus napadli. Radón nie je jeho parketa.

Úrad verejného zdravotníctva je garantom radiačnej ochrany SR. Na jeho stránkach by mali byť naozaj fundované informácie o vzťahu expozície radónu v budovách k rakovine pľúc, informácie ako postupovať pri individuálnom znižovaní rizika ochorenia z radónu, pokroky v príprave Národného akčného plánu pre radón, lebo radón je najväčšia radiačná environmentálna záťaž ľudí a vážnejšia príčina rakoviny pľúc ako sú lekári ochotní pripustiť, lebo nemajú informácie.

Ak predpokladáme, že fajčiarska komunita neporastie a všetci, vrátane lekárov sa budeme venovať kultúre rádiologickej ochrany, vo vzdialenej budúcnosti, dlhšej ako jedno volebné obdobie, by sa nám mohlo podariť znížiť incidenciu rakoviny pľúc asi o jednu pätinu a o veľa neskôr dokonca o polovinu. Je to beh na veľmi dlhú trať, ale stojí zato po nej bežať. Stačí „maličkosť”, len znížiť vo všetkých obydliach koncentráciu radónu pod hodnotu 100 Bq/m3.   Petr Škrabálek,

Radón v tieni energetickej krízy

14.09.2022

Uplynulé roky neboli pre ochranu pred radónom v obydliach priaznivé. Začali sme s projektom „Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach”. Ubehol prvý, rozpačitý rok a Covid 19 vystrašených ľudí zatvoril doma. Myslieť na riziko z radónu, keď sa na nás valia z televízie i z rozhlasu správy o apokalypse, preplnených nemocniciach a tisíckach mŕtvych sa [...]

Pri radónu nie je optimizmus namieste

06.02.2022

Malá obec v predhorí Karpát, Základná škola s materskou školou, to je bežný obraz každej spádovej obce. Budova školy z 60´rokov minulého storočia s integrovanou škôlkou. Pánu starostovi sme núkali meranie radónu v programe Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach. Pán starosta má o ionizujúcom žiarení celkom slušné vedomosti a chápe, že v [...]

Stratil som posledné ilúzie o Slovenskej radiačnej ochrane

10.01.2022

V doložke vybraných vplyvov čítam, že na predloženom návrhu Národného akčného radónového plánu sa podieľal snáď každý, kto mal, či nemal k danej problematike čo povedať. Devätnásť mien z prostredia ÚVZ, z toho 6 ľudí, ktorých som si i cez niektoré odborné rozpory vážil ako odborníkov na radón. Čo teraz? Preradiť ich z odborníkov k verejnosti a isť ďalej? [...]

Systém Patriot, PVO

Le Monde: Mnohé krajiny EÚ sa nechcú s Kyjevom deliť o svoju protivzdušnú obranu

23.04.2024 21:45

Šéfovia vlád jednotlivých krajín si dávali dobrý pozor, aby neurobili žiadny konkrétny sľub.

Izrael Palestína Gaza Hamas Rukojemníci Prepustenie

Vojna v Gaze trvá 200 dní. Izrael zosilnil údery, nariadil nové evakuácie na severe

23.04.2024 20:55

Ostreľovanie severu palestínskeho územia bolo za posledný deň jedno z najintenzívnejších od začiatku vojny.

USA Izrael Gaza univerzity protesty

Polícia zatýkala na pro-palestínskych protestoch na univerzite v New Yorku

23.04.2024 19:49

Biely dom antisemitské vyjadrenia počas študentských protestov na viacerých univerzitách slovne odsúdil.

Thunbergová

Švédska prokuratúra obvinila Gretu Thunbergovú z občianskej neposlušnosti

23.04.2024 19:35

Súdy v minulosti už dvakrát uložili celosvetovo známej aktivistke pokutu za občiansku neposlušnosť na klimatických protestoch.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 163821x
Priemerná čítanosť článkov: 2777x

Autor blogu