Založ si blog

Radón a realita obchodu s realitami

V e-mailovej pošte mám žiadosť zo Záhoria: Chcem kúpiť dom postavený v 55 tom roku zo škvárobetenovych kvádrov, ktoré si zhotovil majiteľ stavby sám. Mám ale obavy z gama žiarenia a radonu, ktoré by mohli byť v stenách domu. Prosím Vás vedeli by ste to zamerať?

Kupujúci má obavy z ionizujúceho žiarenia. Lepšie by bolo, ak by chcel pestovať rádiologickú kultúru, čo by bolo užitočné všetkým Slovákom. Dlhodobé obavy z rizika z ožiarenia, i len domnelé, vyvolávajú stres, čo je zdravotná ujma. Preto je potrebné tieto otázky uspokojovať čo najskôr. Čo teraz? Zmerať by som to vedel, aj výsledky interpretovať ale nemám vhodné prístroje. Dozimetre RAMARN, ktoré v mene ZRRR distribuujem sa na to veľmi nehodia lebo sú určené na dlhodobé monitorovanie, stanovenie aktuálnej hodnoty objemovej aktivity radónu (OAR) Lucasovou metódou tiež nie je vhodné lebo vypovedá o okamžitej hodnote OAR, o ktorej vieme, že je v čase veľmi premenná. Elektronický polovodičový merač s difúznou komôrkou ani spektrometer na vyhodnotenie merania uhlíkovou metódou nemám. Elektretom nedôverujem, lebo ich odozvy sú veľmi závislé na vzdušnej vlhkosti, ktorú je potrebné kompenzovať pretože do merania vnáša kladnú chybu. Obrátil som sa na kolegov zo Združenia pre reguláciu rizika z radónu (ZRRR) s dotazom, kto môže Záhorákovi vyhovieť a urobiť požadované merania. Nikto, nikto na to nie je vybavený, napriek tomu, že majú doživotné poverenie od Úradu verejného zdravotníctva také merania vykonávať. Nie je dopyt a tak si relatívne drahé prístroje nikto nekupuje. Tak čo teraz?

Pozrime sa ako to takú situáciu rieši zákon 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane?

  • § 133 ods.(3)

(3) Vlastník budovy určenej na predaj alebo prenájom alebo nebytovej budovy určenej na poskytovanie služieb [§ 130ods.1písm.b) a c)], je povinný prijať také nápravné opatrenia, aby po čas pobytu osôb objemová aktivita radónu vo vnútornom ovzduší budovy neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq.m3 v priemere za kalendárny rok.

Ťažko zrozumiteľný blábol autorky zákona sa do ľudovej slovenčiny prekladá asi takto: Predávajúci je povinný vykonať také opatrenia proti prenikaní radónu do interiérov predávanej nehnuteľnosti aby OAR neprekračovala referenčnú úroveň 300 Bq/m3; to isté platí v prípade prenájmu nehnuteľnosti na bývanie alebo poskytovanie služieb.

Teda nie kupujúci ale predávajúci je povinný nie merať radón ale rovno vykonať opatrenia. Vykonávať opatrenia bez predchádzajúceho merania je proti zdravému rozumu. Čo ak nie sú opatrenia potrebné, alebo naopak čo ak je situácia tak vážna, že je potrebný projekt na stavebný protiradónový zásah do nosných konštrukcií? Meranie je nevyhnutná potreba.

Zákon je po odbornej stránke zlý, to vie  hŕstka odborníkov ktorá s tým nemôže nič urobiť, a ja si som navyše istý, že v oblasti ochrany pred radónom a ostatnými prírodnými rádionuklidmi je zlý zámerne, aby bol nevykonateľný. Pre istotu úradníci MZ SR súčasný stav už v roku 2018 zakonzervovali na budúcich 10 rokov odložením účinnosti niektorých ustanovení schváleného zákona za rok 2023 pre nepripravenosť štátu na ich uplatňovanie.

Päť meračov radónu na celé Slovensko skutočne nie je postačujúca infraštruktúra. Meračov by bolo potreba vyše stovky. Ďalej chýba metrologické laboratórium radónových veličín a laboratórium stopovej dozimetrie. (Nie súkromná trafika, akosi to predstavovala autorka zákona ale pracovisko Slovenskej legálnej metrológie.) Chýbajú ustanovenia o ochrane budov pred prenikaním radón do interiérov z podložia v stavebných predpisoch, chýbajú stavebné subjekty špecializované na sanácie radónového rizika v rodinných domoch. Na Ministerstve zdravotníctva i na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja to všetko vedia. Na MDVaRR majú obavy, že by stavebnými predpismi o ochrane budov pred radónom z podložia vstupovali do kompetencií ÚVZ, ktorý je v rozporu s ustanovením článku 76, Smernice rady 2013/59,  garantom radiačnej ochrany.

Dobre, tak ako má človek postupovať, keď je reálna situácia okolo merania radónu a v ochrane pred jeho účinkami taká zlá?

Jednoducho nechať to tak, ako by žiadny radón v budovách nebol, tak si to prajú na Ministerstve zdravotníctva, tak si to priali autori zákona 87/2018 a tak to robia štyri milióny šesť sto tisíc Slovákov starších 15 rokov. Priemerná mortalita rakoviny pľúc, 60 úmrtí na 100 tisíc obyvateľov ročne, im nepripadá nebezpečne vysoká.

Druhá možnosť je zapojiť sa do rozvíjania rádiologickej kultúry a vstúpiť do programu „Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach” a požiadať Združenie pre reguláciu rizika z radónu o stopové dozimetre RAMARN na polročné monitorovanie, alebo si cez internet objednať dozimetre Realtrack2 od nemeckej pobočky Americkej firmy Radonova.

Realitným maklérom prieťahy s meraním radónu nevyhovujú a preto, napriek tomu, že v jednaniach zastupujú vlastníka objektu problém radónu neriešia. Krátkodobá (týždenná) priemerná hodnota OAR ako kritérium radónového rizika na Slovensku zavedená nebola a preto nie sú ani metrologicky overené postupy na jeho určenie. Na druhej strane treba povedať, že ani kupujúci sa o radón v kupovanej stavbe nezaujímajú. Nečudo, veď patria k tým 4 miliónom 600 tisícom, starším 15 rokov.

Za moju 30 ročnú Slovenskú radónovú prax bol tento prípad prvý, kedy sa kupujúci zaujíma o rádiologické parametre kupovaného rodinného domu. Preto mi je ľúto, že mu viem iba ponúknuť dvojmesačné monitorovanie radónu dozimetrami RAMARN. Je to najkratší monitoring, pri ktorom ešte má výsledok potrebnú vypovedací hodnotu vo vzťahu k priemernej hodnote OAR.

Petr Škrabálek, jún 2021

Radón v tieni energetickej krízy

14.09.2022

Uplynulé roky neboli pre ochranu pred radónom v obydliach priaznivé. Začali sme s projektom „Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach”. Ubehol prvý, rozpačitý rok a Covid 19 vystrašených ľudí zatvoril doma. Myslieť na riziko z radónu, keď sa na nás valia z televízie i z rozhlasu správy o apokalypse, preplnených nemocniciach a tisíckach mŕtvych sa [...]

Pri radónu nie je optimizmus namieste

06.02.2022

Malá obec v predhorí Karpát, Základná škola s materskou školou, to je bežný obraz každej spádovej obce. Budova školy z 60´rokov minulého storočia s integrovanou škôlkou. Pánu starostovi sme núkali meranie radónu v programe Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach. Pán starosta má o ionizujúcom žiarení celkom slušné vedomosti a chápe, že v [...]

Stratil som posledné ilúzie o Slovenskej radiačnej ochrane

10.01.2022

V doložke vybraných vplyvov čítam, že na predloženom návrhu Národného akčného radónového plánu sa podieľal snáď každý, kto mal, či nemal k danej problematike čo povedať. Devätnásť mien z prostredia ÚVZ, z toho 6 ľudí, ktorých som si i cez niektoré odborné rozpory vážil ako odborníkov na radón. Čo teraz? Preradiť ich z odborníkov k verejnosti a isť ďalej? [...]

Systém Patriot, PVO

Le Monde: Mnohé krajiny EÚ sa nechcú s Kyjevom deliť o svoju protivzdušnú obranu

23.04.2024 21:45

Šéfovia vlád jednotlivých krajín si dávali dobrý pozor, aby neurobili žiadny konkrétny sľub.

Izrael Palestína Gaza Hamas Rukojemníci Prepustenie

Vojna v Gaze trvá 200 dní. Izrael zosilnil údery, nariadil nové evakuácie na severe

23.04.2024 20:55

Ostreľovanie severu palestínskeho územia bolo za posledný deň jedno z najintenzívnejších od začiatku vojny.

USA Izrael Gaza univerzity protesty

Polícia zatýkala na pro-palestínskych protestoch na univerzite v New Yorku

23.04.2024 19:49

Biely dom antisemitské vyjadrenia počas študentských protestov na viacerých univerzitách slovne odsúdil.

Thunbergová

Švédska prokuratúra obvinila Gretu Thunbergovú z občianskej neposlušnosti

23.04.2024 19:35

Súdy v minulosti už dvakrát uložili celosvetovo známej aktivistke pokutu za občiansku neposlušnosť na klimatických protestoch.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 163803x
Priemerná čítanosť článkov: 2776x

Autor blogu