Založ si blog

Ako a čím radón merať

Ta pani, čo mi narušil siestu asi posledného tropického dňa v tomto roku sa už neozvala. Vystrašila ju aktuálna hodnota na displeji meradla. Trocha vyvetrali, hodnota OAR klesal na 80 Bq/m3 ako mávli predtým a spokojne žijú v predstave, že je všetko vporiadku. A ono vlastne je lebo o optimalizácii rizika nikdy nepočuli a meraná hodnota pod referenčnou úrovňou evidentne je.

Musíme si pripomenúť ako to s radónom a všeobecne s expozíciou ionizujúcemu žiareniu je. Žiadna dávka nie je bezpečná, ani z prírodných zdrojov, ani z lekárskych ožiarení. Platí princíp bezprahového účinku.

Pri lekárskych ožiareniách má lekár zodpovednosť za rozhodnutie, či je pre pacienta výhodnejšie podstúpiť riziko z ožiarenia alebo či je dostatočne vypovedajúca iná metóda vyšetrenia, bez použitia žiarenia.

Pri ožiarení z radónu a ostatných prírodných rádionuklidov v budovách je zodpovednosť za ožiarenie užívateľov budov zvyčajne vložená na plecia ich vlastníkov. Ti sú zodpovední za zabezpečenie vhodného merania a vo väčšine prípadov i za optimalizáciu rizika.

Pred výstavbou nového domu, je vždy rozumné vyžiadať si stanovenie radónového indexu pozemku a podľa jeho výsledku vybaviť základy preventívnymi opatreniami proti prenikaní radónu z podložia do interiéru.

Výber vhodného merania pri užívaní budov

Na Slovenskom trhu sú dostupné detektory stop alfa častíc Realtrack2 (Radonova.de) a RAMARN (zrrr.akademicka@gmail.com). Merači radónu uvedení na stránke Združenia pre reguláciu rizika z radónu vám najčastejšie ponúknu meranie Elektretmi alebo ionizačnými komorami typu RADIM či Alphaguard. Konečne tu je Amazon.de ktorý núka systémy Airthings Wave, Wave Plus a Wave Home. Nie je to všetko čo je inde vo svete k dostaní ale aj tak toho je dosť. A teraz čo kedy a ako použiť?

Pri posudzovaní rizika z expozície radónu v budovách sa používa priemerná hodnota Objemovej aktivity radónu (OAR) v kontrolovanom interiéri. Priemernú hodnotu za dobu dlhšiu ako 3 mesiace efektívne poskytujú detektory stop alfa častíc. Cena za vyhodnotenie detektora je rovnaká pri monitorovaní objektu 2 alebo 12 mesiacov. Meranie dlhšie ak 3 mesiace je postačujúce na rozhodnutie o potrebe alebo nepotrebnosti optimalizácie rizika.

Meranie Elektretmi poskytuje krátkodobú priemernú hodnotu OAR najčastejšie do 5 dní. Používa sa na overenie účinnosti vykonaných ochranných opatrení. Na rozhodnutie, či sú opatrenia potrebné alebo nie je potrebné krátkodobé meranie 3× opakovať v intervale 2 mesiace. Na rozhodnutie sa použije aritmetický priemer výsledkov meraní. Meranie Elektretmi by vždy mal vykonávať skúsený odborník lebo je potrebné brať do úvahy vlhkosť vzduchu. Vnáša do merania významnú pozitívnu chybu.

Použitie ionizačných komôr je amatérskemu meraniu radónu v obydliach bližšie, lebo vo väčšine prípadov sú vybavené automatickou kompenzáciou vlhkosti vzduchu v monitorovanom objekte. Nevýhodou sú vysoké obstarávacie náklady a od nich sa odvíjajú ceny prenájmu týchto prístrojov.

Systémy Airthings Wave sú skomponované z ionizačnej komory so stanicou kontroly kvality ovzdušia. Merajú aktuálnu hodnotu OAR, vlhkosť vzduchu, obsah CO2, a celkový obsah organického uhlíka. Sú určené na riadenie kvality ovzdušia v energeticky úsporných a pasívnych domoch, vybavených centrálnou vzduchotechnikou s rekuperáciou tepla. Airthings Wave (200 €) je určený na manuálnu kontrolu ventilácie jednej miestnosti. Na riadiacej jednotke sa nastavia kritické hodnoty polutantov a pri ich prekročení sa na telese detektoru rozsvieti červený signál, pokyn pre obsluhu, že je potrebné vyvetrať. Airthings Wave Plus (270 €) sa od predchádzajúceho líši tým, že riadiacu jednotku kontroly ovzdušia je možné prepojiť s riadiacou jednotkou domácej vzduchotechniky a systém vetrá automaticky. Systém Airthings Wave Home je určený na pripojenie k riadiacej jednotke vzduchotechniky a môžu k nemu byť pripojené až tri ionizačné komory. Cena zariadenia je tesne pod hladinou 300 €.

Zhrnutie:

  1. Meranie radónu stopovým detektorom alfa častíc v trvaní najmenej ½ roka je vhodné na posúdenie situácie v obydliach a ostatných užívaných budovách a na rozhodnutie či je potrebné koncentráciu radónu optimalizovať alebo nie.
  2. Elektrety a ionizačné komory sú vhodné na posúdenie účinnosti vykonaných ochranných opatrení a s obmedzeniami tiež na rozhodnutie o potrebe vykonať nápravné opatrenia.
  3. Systémy Airthings Wave boli vyvinuté a skonštruované na riadenie ventilácie energeticky úsporných a pasívnych domov.

Môže byť zákon krížovkou s tajničkou?

11.10.2020

Hoci sa hovorí, že paragrafy sú preto zakrútené aby sa nimi dalo hocičo potvrdiť ale tiež vyvrátiť a aby pravdu bolo potrebné hľadať. Jedno je isté, chránený záujem musí byť pomenovaný explicitne. Vždy to tak bolo, a ja chcem veriť, že to tak bude i ďalej. Vo väčšine prípadov to tak je. Keď si človek, nie špecialista prečíta príkladne zákon o vodách, dozvie sa, [...]

Konšpiračný email o udalosti z počiatku éry Covidu

23.09.2020

V piatok 18.09.2020 mi prišiel konšpiračný email. Jedná sa o preposlaný pracovný mail z pondelka 24.02. 2020; 11:43 AM, ktorým autorka zákona o radiačnej ochrane rozosiela kolegom v ÚVZ a RÚVZ na posúdenie jej návrh „Národného akčného radónového plánu”, ktorý je ustanovený ako §135 zákona 87/2018.Z.z. o radiačnej ochrane. Koncepciu návrhu Národného akčného [...]

Tropickú siestu mi narušil nárast radónu v dome

16.09.2020

Streda poobedie, vraj jeden z posledných tropických dní tohto roku na Slovensku. Horúco, nič sa mi nechce robiť, vylihujem. Zvoní telefón, dvíham slúchadlo predstavujem sa menom a dodávam Združenie pre reguláciu rizika z radónu. I pani na druhom konci sieti sa predstavila. Určite to tiež poznáte, to meno ako by rovno druhým uchom vyletelo von. Žiadna stopa. V hlase tej ženy [...]

Virus Outbreak Washington

Testovanie bude dobrovoľné. Kto sa nezúčastní, bude mať zákaz vychádzania

20.10.2020 11:39, aktualizované: 13:05

Na účely plošného testovania by Slovensko potrebovalo asi 20-tisíc zdravotníkov.

protest pred uradom vlady, policia, ultras,

Polícia obvinila dvoch účastníkov sobotňajšieho protestu. Jeden z nich je Čech

20.10.2020 11:25

Pri akcii boli zranení štyria policajti a v tejto veci je momentálne začaté trestné stíhanie.

Michal Truban

Hrubala a Mazák podali návrh na disciplinárne stíhanie sudcu Trubana

20.10.2020 10:33, aktualizované: 10:57

Dôvodom je rozhodovanie o väzbe obvineného Norberta Bödöra, konkrétne to, že sa sudca Michal Truban nenamietol pre možnú zaujatosť.

Martin, testovanie, koronavírus

Pribudlo 705 infikovaných. Otestovali takmer 6-tisíc ľudí

20.10.2020 10:07, aktualizované: 10:22

Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 468 pacientov.