Založ si blog

Radiačná ochrana pre ľudí ale poučiť sa môžu i úradníci OOPŽ ÚVZ SR

3. Regulácia ožiarenia podľa expozičných situácií

Napriek tomu, že Výbor na ochranu pred účinkami röntgenu a rádia bol založený už v roku 1928, systematické štúdium zdravotných účinkov ionizujúceho žiarenia sa začalo až o 20 rokov neskôr, po atómovom bombardovaní Hirošimy a Nagasaki. Predmetom štúdia boli a stále sú, preživší bombový útok. V tom čase vznikol Vedecký výbor pre štúdium atómového žiarenia pri OSN (UNSCEAR) a Výbor na ochranu pred účinkami röntgenu a rádia sa premenoval na Medzinárodný výbor pre rádiologickú ochranu (ICRP).

ICRP sú tak povediac korešpondenčná organizácia. Sekretariát majú v meste Ottawa v Kanade. O organizácii ICRP si povieme inokedy, je to na samostatný príspevok, teraz k výsledkom ich práce.

ICRP vydávajú doporučenia na riešenie problémov ochrany pred ionizujúcim žiarení a približne s frekvenciou 10 rokov súhrnné odporučenie k radiačnej ochrane, aby rádiologická ochrana udržala krok s najnovšími poznatkami o účinkoch ionizujúceho žiarenia na zdravie ľudí. Nové doporučenia vždy používajú pozmenenú terminológiu ktorou sa odlišuje staré od nového a je potrebné používať ju presne, aby nedochádzalo k nedorozumeniam.

Systém podľa ICRP 103 zavádza 3 modelové expozičné situácie, podľa ktorých je možne regulovať každé mysliteľné ožiarenie jednotlivca i celých skupín obyvateľstva.

Plánované expozičné situácie riešia reguláciu ožiarenia pracovníkov pri práci so zdrojmi žiarenia a verejnosti, ktorá je alebo môže byť zo zdroja neželane ožiarená. Plánované expozičné situácie preto, že ožiarenie pracovníkov i verejnosti sa plánuje už pri projektovaní využívania zdroja žiarenia. Nástrojom regulácie sú dávkové optimalizačné medze. Sú to neprekročiteľné hodnoty dávkových príkonov, od ktorých sa smerom dole vykonáva optimalizácia expozície pracovníkov a ohrozenej a potenciálne ohrozenej verejnosti tak, aby dávky boli čo najnižšie, s ohľadom na náklady na ochranu pri zdroji. V zákonu 87/2018 Z.z. je chybne použitá Medzná dávka, ktorá je staršie kritérium s vlastnosťou limitu. Rozdiel je v tom, že hodnoty pod medznou dávkou sú bez diskusie akceptované, a hodnoty pod dávkovou optimalizačnou medzou podliehajú optimalizácii vzhľadom na náklady na ochranné opatrenia. Tým sa dosahuje vyššej úrovne ochrany ľudí.

Havarijné expozičné situácie vznikajú keď sa prevádzka zdroja žiarenia vymkne z pod regulačnej kontroly (dôvodom môže byť lajdáctvo i zlovoľný čin alebo technická porucha). Nástrojom rádiologickej ochrany sú Referenčné úrovne. Sú to cieľové hodnoty dávkových príkonov, alebo koncentrácií rádioaktivity, ktoré je potrebné dosiahnuť pri vykonávaní prvého a ďalších nápravných krokov.

Tretí model Jestvujúce expozičné situácie. To je náš radón v obydliach, na pracoviskách v školách a na úradoch a v zdravotníckych zariadeniach v podzemných priestoroch, obecne vo všetkých budovách a uzavretých priestoroch. V Bielorusku, Rusku a na Ukrajine a tiež v Japonsku sem patria i plochy zasiahnuté rádioaktivitou radiačných udalostí v jadrových zariadeniach. Jestvujúce situácie preto, že tu už dávnejšie boli, keď pristupujeme k ich regulácii podľa tohto modelu. Regulačným nástrojom je referenčná úroveň. Podobne ako dávková optimalizačná medza je referenčná úroveň hornou hranicou optimalizácie rizika s tým, že referenčná úroveň je na začiatku regulácie zvyčajne prekročená a v prvých, urgentných krokoch regulácie rizika sa musí dosiahnuť najmenej referenčnej úrovne. Potom sa vykonajú analýzy situácie a pristúpi sa k optimalizácii rizika. Z hľadiska rádiologickej ochrany je optimálny taký dávkový príkon alebo koncentrácia rádionuklidu, keď ďalšie zvýšenie nákladov na ochranu neprinesie zvýšenie bezpečnosti. Prakticky sa postup optimalizácie zastavuje o niečo skôr, lebo sa tiež berie ohľad na sociálne pomery.

Náklady na preventívnu ochranu nových stavieb sú tak nízke, že sa neoplatí riskovať, že v budúcnosti bude stavebník nútený v novučičkej stavbe vykonávať nápravné opatrenia.

V užívaných stavbách je potrebné najmenej 3 mesačné monitorovanie koncentrácií radónu (najvýhodnejšie pasívnym integrálnym dozimetrom). Podľa zistenej priemernej hodnoty Objemovej aktivity radónu (OAR) sa určí ďalší postup optimalizácie individuálneho rizika rakoviny pľúc. Prevažná väčšina prípadov sa vyrieši optimalizáciou ventilačných pomerov. Asi 10% rodinných domov vyžaduje vážnejšie stavebno-technické opatrenia, lebo meraním zistená OAR i násobne prevyšuje hodnotu referenčnej úrovne, čo už sa nedá úpravou ventilačných pomerov zvládnuť. Nešťastné je, keď sa do takej situácie dostane mladý stavebník, ktorý ušetril 500 € na preventívnych opatreniach a teraz ho čakajú náklady okolo 5 000 € na projekt a realizáciu nápravných opatrení.

Pán doktor Vladimír Jurina, hlavný štátny odborník MZ SR na radónovú problematiku sa zasadil o to, aby preventívna ochrana stavieb proti prenikaní radónu z podložia do interiérov nebola povinnou výbavou každého nového domu, ako si to žiada Smernica 2013/59.

Radón v tieni energetickej krízy

14.09.2022

Uplynulé roky neboli pre ochranu pred radónom v obydliach priaznivé. Začali sme s projektom „Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach”. Ubehol prvý, rozpačitý rok a Covid 19 vystrašených ľudí zatvoril doma. Myslieť na riziko z radónu, keď sa na nás valia z televízie i z rozhlasu správy o apokalypse, preplnených nemocniciach a tisíckach mŕtvych sa [...]

Pri radónu nie je optimizmus namieste

06.02.2022

Malá obec v predhorí Karpát, Základná škola s materskou školou, to je bežný obraz každej spádovej obce. Budova školy z 60´rokov minulého storočia s integrovanou škôlkou. Pánu starostovi sme núkali meranie radónu v programe Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach. Pán starosta má o ionizujúcom žiarení celkom slušné vedomosti a chápe, že v [...]

Stratil som posledné ilúzie o Slovenskej radiačnej ochrane

10.01.2022

V doložke vybraných vplyvov čítam, že na predloženom návrhu Národného akčného radónového plánu sa podieľal snáď každý, kto mal, či nemal k danej problematike čo povedať. Devätnásť mien z prostredia ÚVZ, z toho 6 ľudí, ktorých som si i cez niektoré odborné rozpory vážil ako odborníkov na radón. Čo teraz? Preradiť ich z odborníkov k verejnosti a isť ďalej? [...]

Rosalynn Carterová / Jimmy Carter /

Niekdajšia prvá dáma USA Rosalynn Carterová trpí demenciou

30.05.2023 23:32

Rosalynn Carterová je manželkou niekdajšieho prezidenta USA, 98-ročného Jimmyho Cartera, najdlhšie žijúceho prezidenta v dejinách USA.

Bombardér / B-1B Lancer /

Nad Sarajevom preleteli americké bombardéry, aby podporili celistvosť Bosny

30.05.2023 20:53

Podľa USA tak demonštrovali podporu územnej celistvosti Bosny, ktorú ohrozujú separatistické snahy proruského vodcu bosnianskych Srbov Milorada Dodika.

lietadlo, havária

V Rostove sa zrútila tribúna štadióna, hlásia jedno úmrtie a 26 ranených

30.05.2023 20:28, aktualizované: 21:01

Tribúna sa zrútila počas detského futbalového zápasu.

Balón

V obci Veľká Čierna núdzovo pristál balón, poškodil elektrické vedenie

30.05.2023 20:00

V čase letu sa na palube nachádzalo desať pasažierov a jeden pilot.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 153890x
Priemerná čítanosť článkov: 2608x

Autor blogu