Založ si blog

Radiačná ochrana pre ľudí ale poučiť sa môžu i úradníci OOPŽ ÚVZ SR(2)

  1. Terminológia radiačnej ochrany

Znalosť významu slov a vedieť je používať vo vhodnom okamžiku je užitočné, lebo slovné vyjadrenia sú jednoznačné a obmedzujú manipuláciu s faktami a klamstva. Hovorím obmedzujú, lebo skúsený klamár nepoužíva úplné nepravdy. Na klamlivých tvrdeniach je vždy niečo pravdy a vyskytujú sa tie správne slová ale napríklad v nesprávnom kontextu.

Prečo hovorím o klamstve a prekrúcaní skutočností? Lebo slova rádioaktivita, ionizujúce žiarenie, atómové žiarenie a jadrový odpad i vyhorené palivo, vyvolávajú obavy o zdravie. Každý rozumný človek automaticky prijíma fakt, že pri vymenovaných kategóriách sa vždy vyskytuje určité riziko ohrozenia zdravia a života. Riziko ohrozenia života existuje i na cestách, kde sa stretávajú automobilisti s motocyklistami, cyklistami i pešiakmi a skutočne vo všetkých štyroch kategóriách k stratám na životoch dochádza. Napriek tomu riziko cestnej premávky dobrovoľne podstupujeme všetci. Ak sa vyskytnú nejaké protesty verejnosti, riziko ohrozenia zdravia, života sú tie posledné o ktorých sa hovorí. Prvý je účinok vibrácií na budovy vyvolaný nadmerným zaťažením sídelných komunikácií nákladnou dopravou. Doprava je poznané riziko, valiaci sa nákladiak jasne signalizuje odstup sa nebo bude nedobre. Žiarenie, radiácia, žiadne varovné signály nevydáva. Varovné signály vydávajú ľudia a v tom je problém. Komu veriť, komu neveriť a aká je skutočnosť, lebo hodnotenie situácie vždy môže byť skreslené v prospech niekoho alebo niečoho. Uvediem príklad z najdrastickejších. Ľudia žijúci v obciach Musľumovo a Tatarskaja Karabolka blízko závodu Majak na uralskej jadrovej magistrále písali v roku 2015 list Pútine, či by tiež nemohli dostávať aspoň finančné kompenzácie ako Černobylci. Radiácia prostredia tam je stále vysoká a 65% zo všetkých úmrtí je smrť na nádorové ochorenia. Prišla z Moskvy komisia, prešetrila zdravotný stav obyvateľstva, tak ako sa to v ich prípade robí každých 10 rokov už od roku 1957 a prehlásila situáciu za zodpovedajúcu parametrom normálneho života, bez potreby akýchkoľvek kompenzácií. Ti ľudia sú laboratórne zvery. Ich dediny boli v roku 1960 vymazané z máp ZSSR z dôvodu totálnej evakuácie obyvateľstva, ku ktorej nikdy nedošlo. Žijú z toho čosi dopestujú a vychovajú a používajú rádioaktívnu vodu z riečky Teča. Utajovaný výskum úspešne pokračuje.

Tak to bol obraz toho kam až v krajnom prípade je schopný odisť štátny orgán vo „verejnom záujme”. Veď stále hrozí jadrová vojna a je potrebné vedieť ako populácia znáša expozíciu vysokej radiácii. Výsledky tohto výskumu, v prvých rokoch riadeného NKVD neboli prezentované na žiadnej vedeckej konferencii.

U nás najväčšiu radiačnú záťaž spôsobuje expozícia ľudí Radónu v obydliach občanov Slovenskej Republiky. Napriek tomu že dosahuje najvyšších stredných hodnôt v Európe neprestavuje tak drastickú radiačnú záťaž ako rádionukidy v Muslimove alebo T. Karaboľke. Veď také ÚVZ žiadny výskum vplyvu radónu na zdravie populácie nerieši. Hlavný odborník MZ SR na radónovú problematiku, RNDr. Vladimír Jurina, všade deklaruje, že nie sú žiadne opatrenia na ochranu pred radónom v budovách potrebné, lebo Slovensko nie je radónová krajina napriek tomu, že čísla nás radia až na 1. miesto. Istá analógia s postupmi sovietskych a neskôr Ruských štátnych orgánov sa tu už na prvý pohľad pozorovať dá. Konečne veď štátne orgány vždy patria k tým najmenej dôveryhodným.

Greenpeace, Vlk a viem ja ako sa všetci ti pridružení zelení aktivisti nazývajú, hrajú v radiačnej ochrane inú hru. Tak ako štátne orgány bagatelizujú riziko, neštátne nadnárodné i národné organizácie o riziku spravidla preháňajú, aby v obyvateľstvu vyvolali neodôvodnené obavy a iracionálny strach. Vystrašení obyvatelia sa potom dajú pohodlne zmanipulovať na protestné akcie proti hoci čomu. Pre príklady nie je potrebné chodiť ďaleko. Verejné cirkusy proti Cyklotrónovému centru v Karlovej Vsi, proti ložiskovému uránovému prieskumu, proti prieskumu na vyhľadanie vhodných lokalít na úložisko jadrového odpadu z elektrární, proti dostavbe jadrových elektrární a v poslednej dobe proti spaľovni inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu, ktorú JAVYS, štátna akciová spoločnosť, prevádzkuje v Jaslovských Bohuniciach. Kapacita zariadenia bola s rezervou vyprojektovaná pre Československo. Teraz je potrebné voľnu kapacitu naplňovať dovozom odpadov zo zahraničia, aby sa prevádza oplatila. Z retort spaľovne žiadna rádioaktivita do životného prostredia neutečie ale objem odpadu sa zmenší asi 1000×. Situácia sa rázom zmení, keď odborník zelenej organizácie povie budú tam spaľovať jadrový odpad dovezený z cudziny. Je to nezmysel, lebo jadrový odpad sa nedá spaľovať ale ruku na srdce, koľký z vás pozná rozdiel medzi rádioaktívnym a jadrovým odpadom? Rádioaktívne sú oba. Na to slovo Jadrový sú veľmi citlivé nadnárodné kontrolné orgány IAEA.

Kde teda je ta realita, ktorej sme MY obyvatelia vystavení? Komu veriť? Zdá sa to byť veľké dilema. Nie je.

Prírodná rádioaktivita nás ohrozuje, ale nedá sa stým nič robiť, lebo každý kameň na ceste i zrnko prachu obsahuje trochu uránu a tória, draslíku 40 a ďalších prírodných rádionuklidov. Pred ich žiarením niet kam sa ukryť a tak to musíme prijať ako nevyhnutné riziko, ktoré sa nedá regulovať. Uránový ložiskový prieskum nijak nemení prirodzenú rádioaktivitu zemského povrchu. Nemá teda na úroveň rizika vplyv.

Spaľovňa rádioaktívnych odpadov, prevádzkovaná v areáli Jadrovej elektrárne je pod prísnou kontrolou a i keby došlo k prevádzkovej chybe, rádioaktivity v jednej šarži materiálu nie je veľa a zariadenie je navrhnuté tak, aby ostatky nekontrolovane neopustili pracovisko spaľovne.

Radón v obydliach je všade vo svete, okrem Slovenska, národnými regulačnými orgány prísne sledovaný pre jeho karcinogenéziu. Rozlohou veľké štáty ako Ruská Federácia, USA, Kanada, Čína, India vysielajú geológov, aby vyznačili územia s vyššou pravdepodobnosťou zvýšených koncentrácií radónu v obydliach. Na území maličkého Slovenska sa geologická skladba terénu dramaticky mení po pár krokoch hoci akým smerom. Vyhľadávanie horúcich území nemá iný význam, ako zase o niekoľko rokov zadržať skutočné celoplošné znižovanie expozície ľudí radónu, ktoré má význam vo vzťahu k výskytu rakoviny pľúc. Keď chcete vedieť na čom s expozíciou radónu ste, nevyhnutne si musíte kúpiť službu alfa trekovej dozimetrie, lebo ta Vám po najmenej ½ ročnom monitorovaní Vášho obydlia podá výsledky, ktoré nie sú závislé na cudzích záujmoch. Možnosti sú dve. Na stránke Radonova.de dozimetre Realtrek2, alebo sa prihlásiť do akcie Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach, kde používajú české dozimetre RAMARN.

Radón v tieni energetickej krízy

14.09.2022

Uplynulé roky neboli pre ochranu pred radónom v obydliach priaznivé. Začali sme s projektom „Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach”. Ubehol prvý, rozpačitý rok a Covid 19 vystrašených ľudí zatvoril doma. Myslieť na riziko z radónu, keď sa na nás valia z televízie i z rozhlasu správy o apokalypse, preplnených nemocniciach a tisíckach mŕtvych sa [...]

Pri radónu nie je optimizmus namieste

06.02.2022

Malá obec v predhorí Karpát, Základná škola s materskou školou, to je bežný obraz každej spádovej obce. Budova školy z 60´rokov minulého storočia s integrovanou škôlkou. Pánu starostovi sme núkali meranie radónu v programe Občianska sebaobrana proti rakovine pľúc z radónu v obydliach. Pán starosta má o ionizujúcom žiarení celkom slušné vedomosti a chápe, že v [...]

Stratil som posledné ilúzie o Slovenskej radiačnej ochrane

10.01.2022

V doložke vybraných vplyvov čítam, že na predloženom návrhu Národného akčného radónového plánu sa podieľal snáď každý, kto mal, či nemal k danej problematike čo povedať. Devätnásť mien z prostredia ÚVZ, z toho 6 ľudí, ktorých som si i cez niektoré odborné rozpory vážil ako odborníkov na radón. Čo teraz? Preradiť ich z odborníkov k verejnosti a isť ďalej? [...]

Rosalynn Carterová / Jimmy Carter /

Niekdajšia prvá dáma USA Rosalynn Carterová trpí demenciou

30.05.2023 23:32

Rosalynn Carterová je manželkou niekdajšieho prezidenta USA, 98-ročného Jimmyho Cartera, najdlhšie žijúceho prezidenta v dejinách USA.

Bombardér / B-1B Lancer /

Nad Sarajevom preleteli americké bombardéry, aby podporili celistvosť Bosny

30.05.2023 20:53

Podľa USA tak demonštrovali podporu územnej celistvosti Bosny, ktorú ohrozujú separatistické snahy proruského vodcu bosnianskych Srbov Milorada Dodika.

lietadlo, havária

V Rostove sa zrútila tribúna štadióna, hlásia jedno úmrtie a 26 ranených

30.05.2023 20:28, aktualizované: 21:01

Tribúna sa zrútila počas detského futbalového zápasu.

Balón

V obci Veľká Čierna núdzovo pristál balón, poškodil elektrické vedenie

30.05.2023 20:00

V čase letu sa na palube nachádzalo desať pasažierov a jeden pilot.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 153879x
Priemerná čítanosť článkov: 2608x

Autor blogu