Založ si blog

Vetraním proti radónu v obydliach

Všade na Facebooku a v blogoch sa teraz riešia predvolebné politické rébusy ale ja viem, že radón tu bude stať proti nám bez ohľadu na povolebnú politickú situáciu. No tiež by som uvítal zmenu, lebo som pána premiéra upozorňoval na Článok 76 Smernice 2013/59, a že je nevhodné aby zákon o radiačnej ochrane vytváral orgán, ktorý má kompetencie k radiačnej ochrane odovzdať inému štátnemu orgánu, nezávislému na zdrojoch žiarenia. V odpoveď som dostal vulgárny list, ktorý písal náš hlavný štátny odborník MZ SR na problematiku radónu. Myslím si, možno naivne, že nová garnitúra by mohla i v tomto urobiť poriadok. Veď sa nesluší na vlastnú krajinu podávať žalobu k Európskemu súdu do Štrasburgu.

Keď sledujem diskusie k regulácii koncentrácií radónu v interiérovom vzduchu, vidí sa mi, že diskutujúci by chceli jednotný návod na samospásne vetranie namiesto rôznych podivných protiradónových oparení. Priznajme si, že problémy s radónom v obydliach sú civilizačný problém. V minulom storočí (možno v predminulom) do každej miestnosti ústil komín lokálneho vykurovania, realizovaného pecou alebo krbom. Pri ňom sedeli ľudia riadne trojvrstvovo oblečení a v županoch, domácich kabátoch. Interiérová teplota sa pohybovala niekde medzi 15 – 20°C. Nie veľmi tesné špaletové okna spolu s ťahom komína zabezpečovali výmenu interiérového vzduchu možno viac ako 1× za hodinu. S radónom vážny problém mali len baníci, ale nevedeli, že to je on.

V súčasnosti každý má župan, povešaný dakde v skrini a v spoďároch sedí u televízie za plastovými oknami bez ventilačných špár pri ústrednom vykurovaní. Radón nemá kadiaľ z interiéru utiecť.

Rovnica koncentrácie radónu v interiéri má jednoduchý tvar, ale analyticky ju riešiť nevieme, lebo prúdenie radónu základovou konštrukciou nie je prístupné priamemu meraní. Bez dlhodobého merania Cint, priemernej objemovej aktivity (OAR), to jednoducho neide.

Cint [Bq/m3] = (J+G) [Bq/h] / V [m3] × (n + l) [1/h]

v ktorom v hranatých zátvorkách je fyzikálny rozmer veličiny, Cint je priemerná OAR (objemová aktivita radónu), J je emanácia stavebných konštrukcií (v našich podmienkach vyvolá OAR do 50 Bq/m3), G tok radónu z podložia stavby základovou konštrukciou, V je objem miestnosti, n je koeficient výmeny vzduchu infiltráciou alebo núteným vetraním a l je rozpadová konštanta radónu. Väčšinou sa neuvádza, lebo je oproti n veľmi malá.

Keď máme otvorené okná a miestnosťou prefukuje vonkajší vzduch, koncentrácia radónu má hodnotu okolo 10 Bq/m3. Keď okna zatvoríme, koncentrácia radónu začne rásť. Spočiatku rýchlo akoby po priamke, neskôr sú časové prírastky menšie a asi po 10 hodinách sa ustanoví rovnovážny stav. Z rastovej krivky môžeme veľmi približne odhadnúť rýchlosť prísunu radónu a aktuálny koeficient ventilácie (mení sa podľa atmosférických podmienok). Lepší odhad parametrov toku radónu interiérom nezískame. Je tu ešte jedna dôležitá rovnica. Rovnica strát tepla infiltráciou vzduchu.

Q [kWh] = V×n×č×(r . c . D t)

v ktorej Q sú tepelné straty, V×n už známe, č je čas, r je hustota vzduchu, c tepelná kapacita vzduchu a D t je rozdiel teplôt medzi vnútorným a vonkajším vzduchom (uvažuje sa priemerná vonkajšia ročná teplota).

S rastúcou výmenou vzduchu klesá interiérová aktivita radónu ale stúpajú tepelné straty. Tento problém je potrebné optimalizovať, vytvoriť prijateľnú rovnováhu medzi tepelnými stratami a poklesom aktivity radónu. Preto sa zvyšovanie výmeny vzduchu infiltráciou ako trvalé regulačné opatrenie proti radónu odporúča len pri OAR nižších ako 300 Bq/m3, lebo tie sú spôsobené len relatívne malými hodnotami G a n v prvej rovnici. Optimálny koeficient výmeny vzduchu infiltráciou n má ležať medzi hodnotami 0,3 a 0,7.

Podobné vzťahy platia pri trvalej regulácii OAR s použitím rekuperátorov tepla. Zvyčajne sa montujú dva do jednej miestnosti, ktoré pracujú v striedavom režime. Keď jeden nasáva vonkajší vzduch, druhý také isté množstvo vnútorného vzduchu vyfukuje cez akumulačný člen von. Zvyčajne majú tepelnú účinnosť okolo 85%. Je rozumné keď optimalizačný výpočet, teda rozhodnutie o vhodnosti tohto postupu, urobí projektant tepelnej techniky. Nevýhodou týchto rekuperátorov je, že pri plnom výkonu vydávajú šum, čo niektorí ľudia považujú za nepríjemné až neprijateľné.

Konečne sme sa dopracovali k núdzovému vetraní objektov v ktorých bola meraním zistená OAR vysoko nad referenčnou úrovňou (násobky RU). Zistená priemerná aktivita radónu je znakom toho, že hodnota G je veľmi vysoká a na zvládnutie tak masívneho toku radónu do interiéru budú potrebné stavebnotechnické opatrenia. Situácia ale vyžaduje dočasné efektívne opatrenie, na dobu do zhotovenia trvalých opatrení. A tu prichádza do úvahy opakované intenzívne prievanové vetranie. Na dobu niekoľkých minút otvoriť okna a dvere aby sa za kratučký čas vymenil veľký objem vzduchu a nestačili sa ochladiť povrchy múrov a nábytok. Robil som to tak, že som zotváral okna a dvere, postavil sa do prostriedku miestnosti, rozpažil som poníž (také A) a roztiahol som prsty na rukách. Po chvíli som na prstoch ucítil chlad. Podvihol som ruky do teplejšieho vzduchu a zas čakal, až chladný vzduch dosiahne úroveň dlaní. Tak som pokračoval až do výše hlavy. Keď i tam dosiahol studený vzduch, prestal som blbnúť ako tomu hovorila ta pani, čo u nej bývam, lebo bolo isté že ¾ vzduchu sa vymenili a išiel som pozatvárať. Vtedy sme ešte chodili do roboty a tak som „blbnutie” opakoval po príchodu z roboty a neskôr večer, predtým ako sme išli do kanafasu. Cez leto sme vymenili zhnité palubové podlahy za nové, pod ktorými sú drenážne hadice zapojené do nevyužívaného komína.

Po takom intenzívnom vetraní poklesne aktivita radónu viac ako o polovinu a dorastá do rovnováhy. Tej by dosiahla asi za 8 až 9 hodín ale predtým než sa tak stane, je tu ďalšie vetranie. Takto sa priemerná aktivita zníži asi na polovinu hodnoty zistenej dlhodobým meraním. Keď je meraním zistená troj, štvornásobne prekročená referenčná úroveň, je to málo, ale o to by mala byť intenzívnejšia snaha čo najskôr situáciu vyriešiť definitívne. Postoje typu: „Žil som v tom doteraz, tak čo!” nie sú namieste.

Môže byť zákon krížovkou s tajničkou?

11.10.2020

Hoci sa hovorí, že paragrafy sú preto zakrútené aby sa nimi dalo hocičo potvrdiť ale tiež vyvrátiť a aby pravdu bolo potrebné hľadať. Jedno je isté, chránený záujem musí byť pomenovaný explicitne. Vždy to tak bolo, a ja chcem veriť, že to tak bude i ďalej. Vo väčšine prípadov to tak je. Keď si človek, nie špecialista prečíta príkladne zákon o vodách, dozvie sa, [...]

Konšpiračný email o udalosti z počiatku éry Covidu

23.09.2020

V piatok 18.09.2020 mi prišiel konšpiračný email. Jedná sa o preposlaný pracovný mail z pondelka 24.02. 2020; 11:43 AM, ktorým autorka zákona o radiačnej ochrane rozosiela kolegom v ÚVZ a RÚVZ na posúdenie jej návrh „Národného akčného radónového plánu”, ktorý je ustanovený ako §135 zákona 87/2018.Z.z. o radiačnej ochrane. Koncepciu návrhu Národného akčného [...]

Ako a čím radón merať

18.09.2020

Ta pani, čo mi narušil siestu asi posledného tropického dňa v tomto roku sa už neozvala. Vystrašila ju aktuálna hodnota na displeji meradla. Trocha vyvetrali, hodnota OAR klesal na 80 Bq/m3 ako mávli predtým a spokojne žijú v predstave, že je všetko vporiadku. A ono vlastne je lebo o optimalizácii rizika nikdy nepočuli a meraná hodnota pod referenčnou úrovňou evidentne je. [...]

SR NRSR prezidentka správa ombudsmanka Patakyová BAX

Čaputová o komunikácii v čase pandémie: Neprikrášľovať ani nepreháňať

28.10.2020 22:54

Komunikácia o pandémii musí podľa prezidentky spĺňať vysoké štandardy krízovej komunikácie a súčasťou je aj nestrašiť ľudí nad potrebnú mieru.

NR SR / Národná rada SR /

Fungovanie parlamentu je v ohrození. Poslancov ubúda

28.10.2020 21:40

Koronavírus "úraduje" aj v Národnej rade. Jej zasadanie sa neuskutoční ani tento týždeň. Potvrdil to podpredseda parlamentu Gábor Grendel.

Marián Kollár, Ide o pravdu

Ide o pravdu s Kollárom: Ak si premiér myslí, že je odborník na pandémiu, máme všetci problém

28.10.2020 20:41

Premiérovi Matovičovi pre neho v stredu "vybilo poistky". „Pre politikov nie sú lekári partnermi, sme len štafáž,“ hovorí prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár.

Robert Fico, predseda strany Smer

Fico chce vyvolať hlasovanie o nedôvere Matovičovej vláde

28.10.2020 19:56

Opozičný Smer-SD chce dať hlasovať o dôvere vláde premiéra Igora Matoviča (OĽANO).